Tingstäde Hemsida
Egendomsköp.

Afl. konsul J. P. Stares egendom Furubjers i Tingstäde blef af honom före dödsfallet försåld till yngste sonen Knut Stare i Amerika för 75,000 kr., att tillträdas den 1 nästkommande december.


Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Oktober 1887.
N:r 63 & 64.

© tingstade.com - stefan@tingstade.com