Tingstäde Hemsida
Auktion.

Tid offentlig auktion, som förrättas i omedelbar närhet af järnvägsstationen i Tingstäde måndagen den 20 innevarande månad kl. 12,30 e. m., kommer att till den högstbjudande för Kungl, Maj:ts och Kronans räkning försäljas en del kasserad materiel, redskap och järnskrot m. m.
Betalning erlägges kontant vid laget.
Öfriga upplysningar lämnas af Förrådsförvaltaren vid intendentstrförråden i Tingstäde C. E. Johansson.
Visby i januari 1913.
Militärbefälhafvaren.


Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14


© tingstade.com - stefan@tingstade.com