Tingstäde Hemsida
I konkurs

vid norra häradsrätten har handlanden Emrik Hallgren i Tingstäde försatts. Kommissarien Thure Holmqvist har förordnats att taga hand om boet.

Borgenärerna i handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde denna dag började konkurs äro genom offentlig stämning kallade att den 7 nästa april före klockan 12 i Allekvia bevaka sina fordringar inför domaren i Gotlands norra härad.
Lummelund den 4 februari 1913.
På domareämbetets vägnar
C. Nordenström.


Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33


© tingstade.com - stefan@tingstade.com