Tingstäde Hemsida
Hästpremieringarna 1936.

Ordnare:
Visby tisdagen 7 juli kl. 9 styckjunk. C. Thimgren
Hemse (ardenner) onsdagen 8 juli kl. 9 lantbruk. Hugo Ahlsten
Hemse (varmblodiga o, nordsvenska) torsdagen 9 juli kl. 9 lantbruk. Hugo Ahlsten
Burgsvik fredagen 10 juli kl. 10 lantbruk. Efraim Larsson
Sanda lördagen 11 juli kl. 9 lantbruk. Karl M. Pettersson
Tingstäde måndagen 13 juli kl. 9 lantbruk. Chr. Jesperson
Roma tisdagen 14 juli kl. 9 inspektor Sven Jesperson
Lau onsdagen 15 juli kl. 9 lantbr. L. Jacobsson
Kräklingbo torsdagen 16 juli kl. 9 löjtnant A. Gottberg
Gerums korsgata fredagen 17 juli kl. 11 konsulent B. Ljunggren
Anmälningssedlarna skola före den 25 juni vara insända till Hushållningssällskapets exped. eller avlämnade till någon av de förenämnda ordnare, som också tillhandahålla blanketter.
Handlingar rörande uppvisad hästs identitet och tidigare premiering skola medföras till prernieringsplatsen. Avgifterna för ardennerston, som stamboksföras, skola genast erläggas.
Hushållningssällskapet.


Gotlands Allehanda

Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131


© tingstade.com - stefan@tingstade.com