Tingstäde Hemsida
Skogvaktaren får icke kvarstå i tjänst.

K. m:t har lämnat utan åtgärd av militärbefälhavaren på Gotland gjord framställning, att skogvaktaren vid lantförsvarets fastigheter i Tingstäde E. A. K. Lindskog måtte få kvarstå i tjänst under två år från den 1 juli, då han är skyldig att avgå ur tjänst. Arméförvaltningen har föreslagit, att han beviljas avsked i vanlig ordning, men att han event. förordnas att en kortare tid under vakans uppehålla befattningen ifråga. (H. B.)


Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135


© tingstade.com - stefan@tingstade.com