Tingstäde Hemsida
Gotland sänder 15 man till riksskyttetävlingen.

Gotlands skytteförbund kommer att vid riksskyttetävlingen i Örebro den 26-28 dennes representeras av en 15-mannagrupp, som består av E. Källström, ledare, A. Nyberg och G. Tallqvist, Visborgs gille, Holger Olsson, Anders Herlitz och Manne Elfving, Visby, E. Hammarström, B. Larsson och G. Broström, Fårö, A. Hermansson, V. Larsson och G. Levander, Havdhem, E. Glifberg, Ekeby, Gösta Lindsbedt, Klinte, och B. Larsson, Tingstäde. Några reserver ha icke kunnat uppbringas.
Avresan äger rum från Visby på midsommardagen med »Gotland» till Nynäshamn.


Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135


© tingstade.com - stefan@tingstade.com