Tingstäde Hemsida
Sextio år
fyller på midsommardagen lantbrukaren Axel Hederstedt, Austris i Tingstäda. Han har invalts i snart sagt alla kommunala nämder och styrelser och är bl. a. kyrkokassör, vidare tillhör han styrelserrna i socknens jordbrukarorganisationer, däribland som ordförande och kassör i lokalföreningarna.
— Sextio år fyller likaledes midsommardagen lantbrukaren Fridolf Gabrielsson, Lilla Råby i Hejdeby, även han en betrodd kommunalman i sin socken.


Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142


© tingstade.com - stefan@tingstade.com